Fotovoltaická elektrárna Mělník

Popis: Fotovoltaická elektrárna na strechách stávajících objektu v areálu fy BECK Group a.s. v Mělníku. Instalace panelu PLM-185/24 provedena ve sklonu shodném se sklonem strešních plášťů.

Zastavěná plocha: cca 0,18 ha
Místo stavby: Mělník
Investor: BECK Group, a. s.
Doba realizace: 2. polovina roku 2010

Fotogalerie