Logistický areál Hrádok

Popis: Účelem výstavby Logistického areálu Hrádok je zbudování zóny logistických objektů, které budou pronajímány, případně odprodány zájemcům.
Návrh vychází z funkčního uspořádání jednotlivých objektů a jejich dopravního napojení, nezbytných manipulačních ploch a odstupových vzdáleností, přihlíží také k utváření terénu. Objekty jsou určeny pro logistiku, případně pro lehkou nerušící výrobu a jsou doplněny nezbytným administrativním, sociálním a technickým zázemím.

Zastavěná plocha: V této studii je řešeno území o rozloze cca 19,3 ha, navržená zastavěná plocha 65 109 m2
Místo stavby: Hrádok nad Váhom, Slovenská republika
Investor: Datanetic, a.s., Bratislava
Doba realizace: studie v roce 2008

Fotogalerie