SAF - sklad obchodních palet Kamenice

Popis: Nový sklad obchodních palet vznikl na základě architektonického řešení vycházejícího z požadavku investora vytvořit nový sklad s co největší kapacitou pro uskladnění obchodních palet. Jedná se o budovu téměř obdélníkového půdorysu s nepatrně zkoseným rohem v místě staré opěrné zdi, která je navržena ke skladování obchodních palet a tomu odpovídá její dispoziční a provozní řešení. Objekt je rozdělen na dvě části se třemi manipulačními uličkami.

Zastavěná plocha: 350 m2
Místo stavby: Kamenice
Investor: Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.
Doba realizace: září 2017 – leden 2018

Fotogalerie