Skladová hala AQUASPED Modletice

Popis: Areál pro skladování a distribuci nápojů včetně administrativní a sanitární části.

Zastavěná plocha: cca 10 100 m2
Místo stavby: Modletice
Investor: Aquasped, s. r. o.
Doba realizace: září 2004–březen 2005

Fotogalerie