Skladová hala Cedes – 2. a 3. etapa Modletice

Popis: Skladová hala je realizovaná v Modleticích u Prahy v průmyslové zóně poblíž sjezdu č. 11 z dálnice D1.
2. etapa – nevýrobní skladové prostory pro skladování chlazených, hořlavých a žíravých přípravků s minimálním zázemím v podobě evidence a WC a sprchy. Nad půdorysem 1. nadzemní podlaží je umístěn archiv propojený ocelovou lávkou do 3. nadzemního podlaží haly objektu Cedes 1. etapa.
3. etapa – nevýrobní skladové prostory. Objekt tvoří v 1. nadzemním podlaží dvě haly určené pro regálové paletové skladování se zázemím (sociální a kanceláře), chlazený box. 2. nadzemní podlaží tvoří vestavek o cca 750 m2 nad částí půdorysu určený pro skladování drobného zboží v běžných regálech a kanceláře se sociálním zázemím. 3. nadzemní podlaží je připraveno pro zřízení kanceláří a obsahuje strojovny.

Zastavěná plocha: 2. etapa: cca 490 m2, 3. etapa: cca 4 400 m2
Místo stavby: AOS Modletice
Investor: Impuls Podbořany s.r.o.
Doba realizace: 2008

Fotogalerie