Skladová hala LOGO ART Moskva

Popis: Jednopodlažní vícelodní skladová hala s integrovanou čtyřpodlažní vestavbou obsahující technické zázemí, stravovací zařízení, ubytovací zařízení a administrativní prostory.

Zastavěná plocha: 20 352 m2
Místo stavby: Moskva, Leningradský prospekt směr Leningrad, Rusko
Investor: Euro-Asia-ART, Holding Copany Moskva, Rusko
Doba realizace: 2007–2008