Skladový areál PENNY – 2. dostavba Lipník n. Bečvou

Popis: Jedná se o přístavbu ke stávajícímu skladu za účelem rozšíření skladových ploch a dále o dispoziční úpravy v rámci stávajícího objektu. Nově navrhovaná přístavba je využívána k regálovému a paletovému skladování především čerstvého a chlazeného zboží včetně ovoce a zeleniny. Při návrhu bylo ctěno členění a vzhled stávajícího skladu. Součástí dostavby bylo rovněž vybudování komunikací a zpevněných ploch v areálu ve stejném složení a povrchu jako jsou navazující stávající plochy. Konstrukční systém haly tvoří železobetonové sloupy a ocelová střešní konstrukce.  Do haly je zakomponován dvoupodlažní zděný vestavek. Napříč halou v ose 14 běží železobetonová požární stěna. Výškově je hala rozdělena do dvou základních světlých výšek.

Zastavěná plocha: 7 780 m2
Místo stavby: Lipník nad Bečvou
Investor: Penny Market s.r.o.
Doba realizace: říjen 2012–říjen 2013