Skladový areál Podkost - Objekt A

Popis: Novostavba chlazeného skladu s řízenou atmosférou (ULO boxy) pro dlouhodobé skladování ovoce a zeleniny, včetně úprav areálových komunikací a inženýrských sítí.

Zastavěná plocha: 1 000 m2
Místo stavby: Podkost - Semtiny
Investor: Sady Český ráj s.r.o.
Doba realizace: březen 2015–červen 2015