Skladový areál Podkost - Objekt D

Popis: Rekonstrukcí byl z objektu bývalé sýpky sloužící k sušení obilí vybudován chlazený sklad s administrativním, sanitárním a technickým zázemím, včetně úprav areálových komunikací a inženýrských sítí. Vybudovaný sklad je určen pro potřeby přilehlého sadu k uskladnění stromků, ovoce apod.

Zastavěná plocha: 315 m2
Místo stavby: Podkost - Semtiny
Investor: Sady Český ráj s.r.o.
Doba realizace: březen 2015-červen 2015