Supermarket TESCO Jaroměř

Popis: Supermarket Tesco je umístěn v centru města Jaroměř, v přímé návaznosti na hlavní komunikaci, která prochází městem, ul. Husovu.
Objekt byl vystavěn v prostoru areálu bývalé koželužny. Tento areál již léta chátral a v centru města nepůsobil dobrým dojmem. Část objektů v areálu proto byla před zahájením výstavby odstraněna a tím byla uvolněna plocha pro novu výstavbu.
Supermarket je navržen jako přízemní, samostatně stojící budova, obdélníkového tvaru. Hlavní vstup je orientován směrem k ul. Husova, odkud je řešeno i přímé dopravní napojení. V zadní části objektu, směrem k trati, je situován zásobovací dvůr a technické zázemí objektu.
Tato stavba je zajímává svým technickým vybavením, které zaručuje energetickou soběstačnost, tzv. "nulovou uhlíkovou stopu". Soběstačnost budovy zajišťují dvě kogenerační jednotky na řepkový olej, které produkují dostatek energie pro celkový provoz supermarketu, pro vytápění a chlazení objektu. Na šikmých, šedových světlíkách jsou umístěny solární kolektory. Množství těchto světlíků, orientovaných na sever, zaručuje dostatečné prosvětlení denním světlem, bez případných tepelných zisků, které jsou v těchto provozech nežádoucí.
Fasáda objektu je řešena jako lehká, provětrávaná, z pohledové strany z horizontálně uložených dřevěných palubek. Nosnou část střechy v prodejně tvoří dřevěné lepené vazníky, které dotvářejí vnitřní ráz objektu. Hlavní vstup, i doplňkové konstrukce na venkovním parkovišti (pylon, přístřešky pro vozíky, konstrukce pro reklamu) jsou řešeny jako dřevěné.
Za vytvoření výjimečné ekologické stavby, se zřetelem ke kultivaci opuštěného průmyslového území, byl supermarket nominován na titul Stavba roku 2011.

Zastavěná plocha: 4 820 m2
Místo stavby: Jaroměř
Investor: TESCO STORES ČR, a. s.
Doba realizace: září 2010–únor 2011

Fotogalerie