Supermarket TESCO Tachov

Popis: Objekt supermarketu Tesco je obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, jednopodlažní. Nosný systém je tvořen železobetonovou skeletovou konstrukcí, která je opláštěna sendvičovými panely. Dominantním prvkem obvodového pláště objektu je hlavní předsunutý vstup pro zákazníky, se zvýrazněným vstupním portálem a s předsazenou atypickou konstrukcí markýzy.

Zastavěná plocha: 5 142 m2
Místo stavby: Tachov
Investor: TESCO STORES ČR, a. s.
Doba realizace: červen 2010–listopad 2010