Bredovský Dvůr – EC HARRIS

Popis: Úprava interiéru a dispozice v 1. a 2. nadzemní podlaží objektu Bredovského Dvora, Olivova 6/948, rekonstruovaného f. Skanska v roce 2001. Z původního domu byla zachována fasáda, průjezd do dvora a staré kamenné schodiště. Zbylé vnitřní konstrukce, stropy a příčky jsou nové.
Prostor 1. i 2. nadzemní podlaží je využíván jako administrativní zázemí. Při rekonstrukci budou upraveny dispozice pro nového nájemce. V rámci dispozičních úprav dojde k propojení pater uvnitř dispozice, dvouramenným schodištěm. Nový prostor 2. nadzemní podlaží je řešen jako open space“. 1.nadzemní podlaží je rozděleno na jednotlivé kanceláře a zasedací místnosti.

Zastavěná plocha: 700 m2
Místo stavby: Bredovský Dvůr, Olivova 6/948, Praha 1
Investor: Bredovský Dvůr Centre, v. o. s.
Doba realizace: červen 2008–říjen 2008

Fotogalerie