PRAGUE STUDIOS - filmové ateliéry 3 a 4

Popis: Jedná se o novostavbu filmových studií PRAGUE STUDIOS skládající se ze dvou propojitelných hal pro filmovou výrobu, zázemí výroby filmů a kanceláří vedení společnosti. V naší firmě byl zpracován prováděcí projekt se zohledněním velkých funkčních změn požadovaných v průběhu samotné výstavby investorem.

Zastavěná plocha: 3 450 m2
Místo stavby: Praha-Letňany
Investor: PRAGUE STUDIOS, s.r.o.
Doba realizace: červen 2017–březen 2018

 

Fotogalerie