Rekonstrukce MŠ a dostavba ZŠ Chodová Planá

Popis: Účelem stavby areálu je zajištění výukových prostor pro 1. až 9. ročník základní školy, vč. tělocvičny a potřebného zázemí. Doplňujícím provozem je pak školní jídelna s rozšířením stávající kuchyně, která bude sloužit i mateřské škole.
Nová budova Základní školy v Chodové Plané. je navržena jako rozvolněný jednopodlažní objekt, prosvětlený třemi atrii. Hlavní objemovou dominantou je hmota halové stavby tělocvičny na severní straně. Zastřešení jednotlivých částí výukových prostor tvoří válcové plochy v kombinací s plochými střechami chodeb. Hlavní vstup je opatřen masivní předstříškou, vytvářející tvarový protiklad oblouku čelní fasády tělocvičny.
Architektonické řešení je navrženo tak, aby stavba působila vzdušně a hravě, adekvátně k využití žáky základní školy. Pro fasády bude užita kombinace barevné omítky ve žlutém a okrovém odstínu a hnědé lazury dřevěných prvků. Objekt bude výrazně prosklený tak, aby maximálně propojoval interiér s okolím.

Zastavěná plocha: m2
Místo stavby: Chodová Planá, okr. Tachov
Investor: Městys Chodová Planá
Doba realizace: Projekt 2009 - nerealizován

Fotogalerie