Rekonstrukce školy na sociální byty Chodová Planá

Popis: Rekonstrukce objektu Základní školy na obytnou funkci, pro obecní sociální byty. Vnitřní uspořádání dispozice je rozmístěno tak, aby bylo třeba pouze minimálně zasahovat do stávajících nosných konstrukcí. Pro uvažované bydlení studie využívá přízemí a patro objektu, sklepní prostory budou sloužit pro technické zázemí. Navržené bytové jednotky jsou rozmístěny 4 na každém podlaží. V celém objektu budou vyměněna nebo doplněna vnitřní technická zařízení: vodovod, kanalizace, elektroinstalace silové a ústřední vytápění a větrání.

Zastavěná plocha: 373 m2 (objekt není rozšiřován)
Místo stavby: Chodová Planá
Investor: Městys Chodová Planá
Doba realizace: Projekt 2009 - nerealizován