CONTINENTAL – výrobní závod - hala SO 15 Trutnov

Popis: Jedná se o rozšíření stávajícího výrobního a logistického objektu a areálu, který byl jako novostavba dokončen v roce 2008. Stávající areál byl realizován v poměrně složitých terénních podmínkách, kdy výškový rozdíl cca 17 m v rámci pozemku bylo nutno řešit pomocí mohutných opěrných stěn.
Nově realizovaná hala SO-15 je přistavěna ke stávajícímu objektu (12 380 m2), takže spolu s ním tvoří jeden monoblok (17 980 m2). Také nová část stavby byla realizována ve značně svažitém terénu s výškovým rozdílem cca 10 m. Výrobní prostor je celý opatřen pochozím podhledem pro „čisté prostory“ s tím, že nad tímto podhledem jsou kompletně skryty technické a technologické rozvody.  Nová stavba je vybavena vlastní trafostanicí a všemi potřebnými vnitřními instalacemi technických zařízení. Stavba je provedena ve standardu FM Global včetně jištění sprinklerovou ochranou, plynovým hasícím zařízením (datacentrum), nuceným i přirozeným odvodem kouře a tepla v případě požáru.

Zastavěná plocha: 5 600 m2
Místo stavby: Trutnov-Volanov
Investor: Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
Doba realizace: červen 2017–červen 2018

Fotogalerie