CONTINENTAL – výrobní závod Trutnov

Popis: Sestava jednopodlažní skladové haly a dvou jednopodlažních výrobních hal (automobilový průmysl) se dvěma integrovanými dvojpodlažními vestavbami obsahujícími technické a administrativní zázemí, stravovací zařízení a centrální hygienické zázemí zaměstnanců, včetně systému vnějších opěrných stěn (areál ve značně svažitém terénu), přístupových komunikací, inženýrských sítí a vnějších obslužných objektů.
Počet podlaží: halové části jedno nadzemní, vestavby dvě nadzemní.

Zastavěná plocha: skladová část 3 609 m2, výrobní část 8 710 m2, celkem 12 319 m2
Místo stavby: Trutnov
Investor: Siemens VDO Automotive, s. r. o.
Doba realizace: srpen 2007–březen 2008

Fotogalerie