GROZ BECKERT – hala H3 Valašské Klobouky

Popis: Nová výrobní hala H III se nachází v areálu závodu a je přistavěna k severozápadnímu průčelí stávající haly H-II. Stávající hala H-II je dvojpodlažní. Nová hala H-III, která je rovněž dvojpodlažní, a je osazena níže, než hala stávající sousední, a to tak, že její druhé podlaží ( poslední nadzemní ) je na výškové úrovni prvního nadzemního podlaží sousedící stávající haly H-II, přičemž tato podlaží jsou navzájem komunikačně propojena. Objekt bude využíván k výrobě kovových průmyslových jehel a jejich balení do spotřebitelských a přepravních obalů. V 1. NP jsou prováděny dokončující výrobní operace (třídění, kontrola, balení). Ve 2. NP jsou prováděny výrobní operace tepelného zpracování materiálu a polotovarů jehel a související technologické operace převážně mechanického charakteru.

Zastavěná plocha: 1 604 m2
Místo stavby: Valašské Klobouky
Investor: Groz-Beckert Czech
Doba realizace: srpen 2005–srpen 2006

Fotogalerie