GROZ BECKERT – hala M4 – 2. a 3. etapa České Budějovice

Popis: Výrobní halu tvoří jednopodlažní objekt s dvoupodlažní vestavbou. Celkové rozměry haly jsou 138,82 m x 57,87 m.
V prvním nadzemním podlaží hal se nachází vlastní výrobní prostor, sklad materiálu a finálního výrobku, dvě schodiště do druhého nadzemního podlaží vestavků, úklidová komora a hygienické prostory mužů a žen a invalidů.
Ve druhém nadzemním podlaží vestavku jsou umístěny rozvodna NN a strojovna vzduchotechniky a výměníková stanice.
V pravé části od schodiště jsou prostory šaten a umýváren pro muže i ženy a denní místnost.
Halu M-4 tvoří tři samostatné haly výšky 8,457 m pod vrchol vazníku a dva spojovací krčky o výšce pod střešní konstrukci 4 m. Nosný systém nové haly M-4 je navržen jako železobetonový monolitický skelet. Obvodový plášť je navržen ze železobetonových sendvičových panelů.

Zastavěná plocha: 8 034 m2
Místo stavby: České Budějovice
Investor: Groz-Beckert Czech
Doba realizace: únor 2008–únor 2009