SAF - přístavba skladů pro obrobnu Kamenice

Popis: Přístavba 1 a 2 je určena pro skladování obrobků ze stávající obrobny.

Zastavěná plocha: 600 m2
Místo stavby: Kamenice
Investor: Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.
Doba realizace: leden 2022 – květen 2022

Fotogalerie