Výrobní hala BREMA Modletice

Popis:  Výrobní hala včetně dílny, příručních skladů, technologického zázemí, administrativní části a sociálních zařízení.

Zastavěná plocha: cca 2 700 m2
Místo stavby: Modletice
Investor: BREMA, spol. s r. o.
Doba realizace: listopad 2004–červen 2005

Fotogalerie