Projekt a jeho části

Náplň projektové dokumentace je odvislá od charakteru a rozsahu stavby. Pro příklad uvádíme náplň profesních projektů, které jsou výsledkem činnosti projektantů a specialistů a jsou zpracovány v projektové dokumentaci:

Architektonicko-stavební část

 1. Stavební část
 2. Betonové konstrukce
 3. Ocelové konstrukce
 4. Opláštění
 5. Statika - včetně speciálního zakládání¨

Stavební profese

 1. Elektro – silnoproud
 2. Elektro – slaboproud
 3. Vodovod
 4. Splašková kanalizace
 5. Dešťová kanalizace
 6. Plynovod
 7. Topení
 8. Vzduchotechnika
 9. Chlazení
 10. Měření a regulace
 11. Elektronické zabezpečení objektu

Požární zabezpečení

 1. Projekt požárně bezpečnostního řešení
 2. Elektronická požární signalizace
 3. Zařízení na odvod kouře a tepla
 4. Samohasicí zařízení – vodní, plynové
 5. Zásobníky požární vody
 6. Požární vodovod

Venkovní objekty

 1. Hrubé terénní úpravy
 2. Čisté terénní úpravy
 3. Komunikace a zpevněné plochy
 4. Sadové úpravy

Specifické profese a projekty

 1. Gastronomie
 2. Čerpací stanice pohonných hmot
 3. Mycí linky
 4. Technologické rozvody – chlazená voda, stlačený vzduch apod.
 5. Nízkonapěťové kabelové rozvody
 6. Vysokonapěťové kabelové rozvody
 7. Trafostanice
 8. Telekomunikační kabelové rozvody
 9. Potrubní pošta
 10. Čistírna odpadních vod
 11. Retenční nádrže