Služby

Vedle projektování provádíme veškeré další související inženýrské činnosti, tj. výkon autorského dozoru, technického dozoru investora a veškerý nutný inženýring pro vyřízení všech potřebných povolení.

Projektování

Těžištěm naší činnosti je projektování:

 • výrobních objektů a areálů
 • logistických objektů a areálů
 • administrativních objektů
 • prodejen, obchodních domů a center
 • obytných staveb (činžovních i rodinných domů) 
 • rekonstrukce objektů

Inženýring a dozory

Zajišťujeme:

 • projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy pro vydání příslušných stanovisek a povolení
 • zpracování projektu vlivu stavby na životní prostředí (EIA)
 • zpracování potřebných geologických, ekologických a hydrogeologických průzkumů
 • spolupráci při dokončení stavby
 • autorský dozor
 • technický dozor