Soubor staveb Aldis Hradec Králové

Popis: Projekt řeší soubor staveb, které slouží administrativě, službám a bydlení v atraktivní části města. Je navázán na městský okruh v okolí kulturního domu Aldis v přímé návaznosti na řeku Labe.

Zastavěná plocha: 7 607 m2
Místo stavby: Hradec Králové
Investor: UNIMEX GROUP, a. s.
Doba realizace: studie 2012
 

Fotogalerie