Projektování

Hlavní (základní) naší činností je vypracování studií, návrhů a projektů včetně celé projektové dokumentace pro stavebníky, investory a developery a její následné projednání.

Vzhledem ke skutečnosti, že každý z klientů má své specifické požadavky, projektová činnost zabírá široké spektrum dílčích nebo komplexních prací.

Výsledkem tvůrčí činnosti projektantů jsou studie, návrhy a projektová řešení daného zadání. Po schválení zadavatelem ústí do zpracování všech stupňů projektové dokumentace.

Stupně projektové dokumentace a související činnosti
Projekt a jeho části